23.11.2017

W imieniu Zarządu SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, zapraszamy na spotkanie, w trakcie którego omówione będą wyniki finansowe Grupy po 3 kwartałach 2017 roku.
Termin spotkania: 1 grudnia 2017 r. (piątek), godzina 11.00
Miejsce spotkania: Hotel Westin, Sala Konferencyjna Aquarius, Warszawa al. Jana Pawła II 21
Zainteresowanych (ze względów organizacyjnych po jednej osobie z danej Instytucji) prosimy
o potwierdzenie przybycia na adres: magdalena.jedynak@sanokrubber.pl